Certifikáty a doklady

  • odborné zkoušky SŽDC, s.o.
  • osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace kolejová doprava
  • osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavitelství
  • zápisy o proškolení a ověření znalostí pro získání elektrotechnické kvalifikace
  • podle vyhl.č. 50/1978 Sb. a vyhl.č. 100/1995 Sb., příl.č. 4
  • pojistná smlouva
  • integrovaná politika